"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2008 Ngày 20 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-02-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2004/QĐ-UBBT ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
01-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
03-03-2008 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2008. 66
22,300,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner