"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2008 Ngày 15 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-02-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
15-02-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy gặt đập liên hợp phục vụ đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa. 09
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
16-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008. 14
15-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 27
22,300,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner