"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2008 Ngày 05 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-02-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1909/QĐ/UB-BT ngày 28/9/1996 của UBND tỉnh về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
29-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
11-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008. 14
09-01-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
09-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-02-2008 Quyết định số 452/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 34
04-02-2008 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc giải quyết tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lâm trường Sông Dinh, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. 47
04-02-2008 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc giải quyết tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Lâm trường Sông Dinh, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. 52
22,297,097 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner