"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2008 Ngày 01 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-02-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh. 03
20-02-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
28-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2008. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
10-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới xây dựng và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-01-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2008. 45
19-02-2008 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
22,297,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner