"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 01 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
02-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 08
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
26-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2008. 13
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2008. 16
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
19-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2008. 21
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 25
24-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về thông qua phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 31
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Phú Quý. 33
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 huyện Phú Quý. 35
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
31-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. 41
22,300,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner