"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2008 Ngày 29 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-12-2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007. 03
31-12-2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
18-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2008. 15
18-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã La Gi giai đoạn 2006 - 2010. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
28-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2008. 22
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
19-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hàm Thuận Bắc. 26
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 28
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 30
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 32
19-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008. 43
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-12-2007 Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm chế biến hải sản có mùi Tân Bình, thị xã La Gi. 45
31-12-2007 Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm chế biến hải sản sạch Tân Phước, thị xã La Gi. 48
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2008. 51
22,300,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner