"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2008 Ngày 28 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đã hết hiệu lực pháp luật. 03
31-12-2007 Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 24
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
18-12-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2008. 29
18-12-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008. 31
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 33
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 42
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
21-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn thị xã La Gi. 44
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
20-12-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 và Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-12-2007 Quyết định số 7223/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 50
22,300,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner