"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 26 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-12-2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
07-12-2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về Bình Thuận trong ngành thủ công mỹ nghệ. 07
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
17-12-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND về thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. 16
17-12-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
21-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008. 23
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại hành chính huyện Hàm Tân. 25
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển của huyện năm 2008. 27
24-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-11-2007 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 32
27-11-2007 Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 39
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 52
19-12-2007 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 53
22,300,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner