"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 23 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-11-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi thực hiện Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận do Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận phát hành. 03
05-11-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
05-11-2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 15
05-11-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 25
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
02-11-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc ban hành phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010. 33
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
15-10-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện. 39
22,300,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner