"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 21 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-10-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét chọn cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
22-10-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 24
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
03-10-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Bình đến năm 2010. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
05-10-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
15-10-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tuy Phong đến năm 2010. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-10-2007 Chỉ thị số 47/CT-UBND về việc tổ chức triển khai quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 53
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-09-2007 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 277/QĐ/UB-PQ ngày 18/8/2004 và Quyết định số 120/QĐ-UBPQ ngày 14/3/2005 của UBND huyện Phú Quý. 55
22,300,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner