"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 19 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-10-2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận. 03
02-10-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010. 08
02-10-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận đối với sản phẩm quả thanh long. 10
02-10-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận. 23
02-10-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận. 25
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-10-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tham quan, nghỉ dưỡng, tặng quà nhân dịp lễ, tết đối với cán bộ thành phố Phan Thiết. 33
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
25-09-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Đức Linh giai đoạn 2007 - 2010. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
08-10-2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 – 2010 thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. 49
22,297,135 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner