"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 16 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008. 03
07-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2008. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-09-2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 22
28-09-2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức thu học phí; quản lý, sử dụng nguồn thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí tại các trường trung học phổ thông bán công và các lớp hệ bán công trong trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
04-12-2007 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008. 42
22,300,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner