"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2023 Ngày 31 tháng 3 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh . 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 11
22-03-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 13
22-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 15
22-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 17
22-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 19
22-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đoạn còn lại của tuyến đường ĐT.714 (đoạn Km9+200 – Km19+500), huyện Hàm Thuận Bắc. 20
22-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng (đoạn qua tỉnh Bình Thuận). 22
22-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các huyện, tỉnh Bình Thuận . 25
22-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh . 31
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-03-2023 Nghị quyết số 536/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Phan Thiết . 36
62,321,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner