"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2011 Ngày 20 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-09-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
31-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước thành phố Phan Thiết. 14
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
22-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 26
62,479,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner