"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2016 Ngày 28 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 03
12-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 08
12-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 14
12-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Sơn - huyện Bắc Bình và thị trấn Ma Lâm - huyện Hàm Thuận Bắc. 18
12-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. 26
12-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 31
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
19-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tuy Phong. 37
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của tỉnh Bình Thuận. 43
12-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bình Thuận. 63
12-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 66
12-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 69
12-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động bầu cử. 78
12-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021. 81
12-12-2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. 82
12-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-12-2016 Quyết định số 3665/QĐ-UBND công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và Tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 86
62,309,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner