"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2016 Ngày 12 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về Quy định định mức và mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 04
15-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 14
15-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 17
15-07-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 21
15-07-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 24
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 28
26-07-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 35
27-07-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 45
01-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
02-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021. 56
03-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020. 61
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
21-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2015. 79
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. 81
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 89
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về thành lập thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh. 94
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
08-07-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khoá VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 95
08-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp Chế HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 98
62,309,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner