"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2016 Ngày 02 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND quy định mức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 03
15-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 05
15-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND quy định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 09
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-07-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá thu một số dịch vụ Y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế và đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 12
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
18-07-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 72
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
04-07-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 95
04-07-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân huyện khóa VIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. 96
04-07-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2016. 98
62,310,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner