"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 19 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2016. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
30-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016. 05
20-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 26
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
24-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. 36
24-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016. 62
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-01-2016 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 81
62,309,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner