"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2016 Ngày 28 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. 09
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 13
22-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về phát triển giao thông nội đồng gắn với kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 16
22-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2016. 19
22-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nâng cao giá trị vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha năm 2016. 22
22-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 25
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
25-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2016. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016. 53
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 62
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016. 73
62,309,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner