"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2016. 12
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn sử dụng nguồn vốn quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2016. 14
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục công trình trọng điểm của thành phố năm 2016. 16
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2016. 19
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 24
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 31
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 46
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016. 50
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
25-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Đức Linh. 52
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 79
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
11-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tuy Phong. 83
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 88
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016. 99
22-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện. 102
62,310,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner