"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2016 Ngày 18 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 02
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 12
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2016 nguồn vốn ngân sách tập trung và tiền đất huyện phân khai. 19
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 24
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 38
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2016. 72
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. 80
62,311,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner