"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59           Năm 2007 Ngày 01 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-07-2007 Nghị quyết số 431/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Hàm Thuận Bắc. 26
31-07-2007 Nghị quyết số 432/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2006 - 2010) của thị trấn Ma Lâm. 29
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng của huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. 35
31-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về phát triển cây thanh long của huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2010. 38
31-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 41
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
01-08-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Hàm Tân. 43
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
24-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. 48
62,514,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner