"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
21-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
19-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-06-2007 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2007. 15
15-06-2007 Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và bổ túc phổ thông trung học, học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông trung học, tổ chức xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 24
22-06-2007 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh. 32
25-06-2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
12-06-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về đề nghị điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hu yện năm 2007. 49
62,514,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner