"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2007 Ngày 25 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-05-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 03
31-05-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 13
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bố trí khu vực neo đậu phương tiện thủy nội địa và phương tiện nghề cá đoạn phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo. 23
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
25-05-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu Lạch Dù huyện Phú Quý - tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2015. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-05-2007 Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2007. 37
21-06-2007 Quyết định số 1579/QĐĐC-UBND quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh về ban hành Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 52
62,290,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner