"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2007 Ngày 05 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-04-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ chi phí giáo dục định hướng đối với người lao động thuộc diện chính sách đi làm việc ở nước ngoài. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
20-04-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đức Linh. 08
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chủ động phòng, chống bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Phú Quý. 15
24-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý. 28
27-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 36
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
02-05-2007 Quyết định số 542/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tánh Linh. 47
62,290,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner