"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2007 Ngày 06 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
17-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. 03
17-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị công nhận Lương Sơn là đô thị loại V. 06
17-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc đề nghị phân vạch điều chỉnh một phần địa giới hành Chính xã Lương Sơn cho xã Sông Bình, xã Hòa Thắng để thành lập thị trấn Lương Sơn. 08
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
20-04-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đức Linh. 10
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
10-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2007. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-04-2007 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn 2020. 21
62,514,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner