"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2007 Ngày 04 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-04-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 03
05-04-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2013. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
04-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 28
04-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Tánh Linh. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
19-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Trạm khuyến nông huyện. 41
62,514,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner