"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2007 Ngày 03 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 03
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 09
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 11
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
31-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trong mùa khô 2006 – 2007. 20
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
18-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 23
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 đến 2010. 25
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 46
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của UBND huyện Tuy Phong ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự. 49
62,290,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner