"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 09 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
04-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố Phan Thiết đến năm 2010. 03
04-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Thiết giai đoạn 2006 – 2010. 15
05-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2004/QĐ-UBPT ngày 16/11/2004 của UBND thành phố Phan Thiết. 27
09-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. 30
09-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và quản lý hộ khẩu ở thành phố Phan Thiết. 35
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 49
62,515,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner