"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 07 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 42/2004/QĐ-UBBT ngày 26/5/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận. 02
11-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển xã hội hóa dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 04
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
29-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc Quy định định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn. 19
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 27
62,514,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner