"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 13 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Phan Thiết. 03
20-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 07
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 07/2003/QĐ-UBPT ngày 26/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết. 13
26-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 06/2003/QĐ-UBPT ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết. 16
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 18
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 21
62,514,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner