"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2019 Ngày 15 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-05-2019 Quyết định số 1088/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bắc Bình . 02
03-05-2019 Quyết định số 1091/QĐ-UBND hê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 08
06-05-2019 Quyết định số 1110/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hàm Tân . 19
06-05-2019 Quyết định số 1111/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Linh . 26
06-05-2019 Quyết định số 1114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quý. 37
06-05-2019 Quyết định số 1115/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Linh . 47
06-05-2019 Quyết định số 1117/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuy Phong . 52
62,560,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner