"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 5+6           Năm 2023 Ngày 07 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất năm 2023 . 02
09-12-2022 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI . 75
09-12-2022 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023. 79
09-12-2022 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 88
62,545,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner