"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 54           Năm 2015 Ngày 06 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-10-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
23-10-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế công chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-10-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-10-2015 Quyết định số 2736/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên cấp Tiểu học năm 2015. 22
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
18-09-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
18-09-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
18-09-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
62,408,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner