"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2015 Ngày 28 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-10-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
19-10-2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
20-10-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-10-2015 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Đức Linh. 18
15-10-2015 Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hàm Tân. 30
20-10-2015 Quyết định số 2756QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã La Gi. 41
62,267,086 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner