"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50 + 51           Năm 2015 Ngày 21 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-10-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
12-10-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 08
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
17-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-10-2015 Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
07-10-2015 Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hàm Thuận Nam. 46
09-10-2015 Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Tánh Linh. 58
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
24-09-2015 Quyết định số 10890/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành đến hết ngày 30/8/2015 còn hiệu lực thi hành. 65
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
29-09-2015 Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 71
62,302,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner