"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2015 Ngày 11 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-08-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm. 03
21-08-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 40
24-08-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 62
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014. 76
22-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. 78
22-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 80
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
18-08-2015 Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2014. 84
62,451,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner