"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2015 Ngày 28 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
15-07-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 08
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 20
16-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2013. 25
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
13-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HDND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai. 28
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
01-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thị xã La Gi. 35
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
01-07-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế công chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Nam. 46
62,567,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner