"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 15 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
23-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND quyết Định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
01-07-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 25
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
11-06-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam. 55
11-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Hàm Thuận Nam. 61
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-06-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND quyết định Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng huyện Phú Quý. 67
30-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Phú Quý. 92
62,430,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner