"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2010 Ngày 25 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-10-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
14-10-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi di dời, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
04-10-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thị xã La Gi. 17
11-10-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-10-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
62,377,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner