"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2010 Ngày 10 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-09-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015. 03
05-10-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
15-09-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. 14
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
15-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 22
30-09-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình. 30
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
24-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 41
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-09-2010 Quyết định số 2138/QĐ-UBND về các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trình độ công nghệ T, H, I, O đối với ngành chế biến hải sản đông, khô. 43
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
15-09-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 45
15-09-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 46
15-09-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 47
15-09-2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 48
62,478,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner