"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2010 Ngày 11 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
23-12-2009 Nghị quyết số 75/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2010. 03
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
28-12-2009 Nghị quyết số 51/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai năm 2010. 06
28-12-2009 Nghị quyết số 52/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
31-12-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 nguồn vốn ngân sách huyện. 19
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-12-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2010. 47
62,509,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner