"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 06 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2010. 03
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2010. 05
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 10
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
18-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2010. 19
18-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010. 24
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-12-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-12-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010. 34
62,507,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner