"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2014 Ngày 22 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2014 Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2015. 03
08-12-2014 Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2015. 18
08-12-2014 Nghị quyết số 68/2014/NQ-HĐND về việc thông qua quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. 23
08-12-2014 Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nghĩa trang trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. 34
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Bình Thuận. 42
08-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 60
08-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. 63
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-11-2014 Quyết định số 3800/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-12-2014 Quyết định số 3897/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. 67
62,378,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner