"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2014 Ngày 19 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-09-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng thu, mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
06-09-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
12-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn huyện Tánh Linh. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-09-2014 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-08-2014 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 36
11-09-2014 Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện đấu thầu (hoặc đặt hàng) vào danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 45
25-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 47
62,508,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner