"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2014 Ngày 15 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
22-07-2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013. 04
22-07-2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 06
22-07-2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 10
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
21-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2013. 14
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của huyện Hàm Thuận Bắc. 17
31-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 20
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận. 24
24-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. 26
24-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 28
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
24-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 32
24-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 35
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 2014 - 2030, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 46
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-07-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường hẻm, đường nội bộ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Long, Ma Lâm. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-07-2014 Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 66
07-08-2014 Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi thuê để xây dựng khu du lịch Thanh Thi tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 83
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-07-2014 Quyết định số 2571/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Bình Thuận. 86
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
24-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
62,426,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner