"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2014 Ngày 20 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-05-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
19-05-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
28-05-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Nội vụ huyện Bắc Bình. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-05-2014 Quyết định số 1638/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-05-2014 Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020 của tỉnh Bình Thuận. 43
27-05-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 51
62,426,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner