"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 13 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-12-2013 Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
26-12-2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tuy Phong quản lý. 11
27-12-2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ban hành Biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. 22
20-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2014. 39
20-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 46
20-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 54
20-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 56
20-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 62
20-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2014. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2013 Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Phước Lộc, thị xã La Gi. 72
20-12-2013 Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Tân Thiện, thị xã La Gi. 78
30-12-2013 Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. 83
31-12-2013 Quyết định số 3492/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. 88
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-12-2013 Quyết định số 3432/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Hải 2, tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 96
62,508,985 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner