"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2011 Ngày 01 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
07-06-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-06-2011 Quyết định số 1238/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bổ sung nội dung công tác trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011. 11
07-06-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thu ngân sách Nhà nước (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015”. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-06-2011 Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi công việc, chi sự nghiệp ngành 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 33
62,479,417 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner