"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2009 Ngày 05 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-08-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
11-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 09
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
05-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tuy Phong. 45
62,438,014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner